واژه گعده به معنای دورهمی، دور هم نشتن، با هم نشستن، همنشینی و به گپ و گفت نشستن است.

معمولا گعده ها بین دسته ای از هم سن و سالان برگزار میشوند و با خاطره گویی و شوخ و خنده ادامه پیدا می کند.

این واژه از قدیم  در بین اصفهانی ها کاربرد زیادی داشته و دارد.

گعده ها(دوره همی) های کوچک بزرگ، گاهی در میهمانی های مفصل، و گاهی هم در گشت زنی های حوالی سی وسه پل دوست داشتنی بخشی جدا نشدنی از زندگی اهالی اصفهان زیباست.